A centrum Kladno s.r.o.

Přihlašovací údaje

Chcete se zaregistrovat?


Základní pravidla pro tisk - digitální tisk
      • datový formát: +3 mm na každou stranu 

  • veškerá písma a fonty převádějte na vektory

 • barevný prostor - CMYK

  • obrázky nejméně 300 dpi bez komprese

 • důležitá grafika 5 mm od řezu

  • stránka musí být umístěna na střed tiskové plochy (vycentrovaná)

     • výstupní formát v tiskovém PDF
      (dobré zkušenosti máme s PDF verze x-1a nebo
      PDF/X-3:2002)


Základní pravidla pro plakáty A2 - ofsetový tisk
  • datový formát: +2mm na každou stranu bez ořezek 
   (např. A2 - 424 mm x 598 mm) vzor ke stažení zde
  • veškerá písma a fonty převádějte na vektory

  • barevný prostor - CMYK

  • obrázky nejméně 300 dpi bez komprese

  • důležitá grafika 5 mm od řezu

  • stránka musí být umístěna na střed tiskové plochy (vycentrovaná)

  • výstupní formát v tiskovém PDF
   (dobré zkušenosti máme s PDF verze x-1a nebo PDF/X-3:2002)